دانلود برنامه نوبت‌دهی آرایشگاه گیسون


تاریخچه آپدیت‌ها

نسخه 2.1.1 - 9 فروردین 1400

نسخه 2.0.1 - 24 اسفند 1399

نسخه 2.0.0 - 20 بهمن 1399

نسخه 1.3.0 - 9 دی 1399

نسخه 1.2.0 - 22 آذر 1399

نسخه 1.1.3 - 29 آبان 1399

نسخه 1.1.2 - 20 آبان 1399

نسخه 1.1.1 - 13 آبان 1399

نسخه 1.1.0 - 11 آبان 1399